Edumar ontvangt als eerste maakbedrijf in Nederland het Keurmerk “MVO GOUD”.

Edumar Metaalbewerking is als 2e bedrijf in Nederland en het eerste maakbedrijf in Nederland erin geslaagd het hoogste Keurmerk “MVO GOUD” te behalen. Op vrijdag 27-1-2023 heeft Gerard van der Werf als afgevaardigde van de landelijke keurcommissie Keurmerk Nederland het certificaat uitgereikt.

In een MVO certificering wordt het bedrijf gecontroleerd op:

  • People: hoe goed is het bedrijf voor de mensen op de werkvloer en erbuiten;
  • Planet: hoe verhoudt zich het bedrijf t.o.v. het milieu en omgeving;
  • Profit: welke goede doelen streeft het bedrijf na en steunt het bedrijf voor een betere wereld.

Wij zijn verheugd om het certificaat te mogen ontvangen. Samen met het personeel van Edumar zijn wij op de goede weg. Zonder dit betrokken personeel zou deze mijlpaal niet mogelijk zijn geweest.

Uitslag keurmerktoets:

Edumar gelooft in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil samen met haar werknemers in een veilige en innovatieve omgeving ondernemen en samenwerken met opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden. De pijlers People, Planet en Profit vormen de basis voor elke beslissing die wordt genomen. Door te benoemen aan welke sociale ontwikkelingsdoelen (SDG’s) het wil bijdragen, hiervoor doelstellingen te bepalen en te managen via een PDCA cyclus kan het bedrijf aantonen dat het een bijdrage levert aan een betere leef- en werkomgeving voor nu en de volgende generaties.  Stakeholders zijn aantoonbaar positief over de wijze van opereren van het bedrijf, dat telkens streeft naar verdere verbetering en vernieuwing als duurzame onderneming. Het MVO-Keurmerkcertificaat niveau goud is hiervoor de erkenning.